Home
C U L T U U R L I J N


Stichting Cultuurlijn stimuleert multimediale projecten in de cultuursector. Het gaat dan om informatie op locatie via een breed scala van media, deels vernieuwend, deels traditioneel. Achterliggend doel is cultuurorganisaties in staat te stellen een breder publiek te bereiken. Mensen op een actieve, laagdrempelige manier van de cultuur en geschiedenis van hun omgeving te laten genieten.

Sinds 2006 steunt de stichting drie projecten:

  • Wereldroutes. Beoogt het versterken van de economische positie en de sociale samenhang in stadswijken. 
  • Talk to me! Cultuurroutes, die je op je mobiel of met je mp3-speler kunt volgen. 
  • Stadswandelkantoor. Begeleide rondleidingen op het gebied van cultuur. Een overzicht van stadswandelroutes op internet en in druk.

N  I   E   U   W  S

Wereldroute in Indische Buurt, Amsterdam
Het project wereldroute wil de economische positie en de sociale samenhang van een een wijk versterken. De Indische Buurt in Amsterdam bijt daarbij het spits af.  Meer

Copyright © 2006 by ThijsExpo, Joost Zonneveld, Visual Text. All rights reserved.